Firma Jasiak z gwarancją najwyższej jakości

Sieć Naprawcza to około 800 warsztatów w całej Polsce - zarówno autoryzowanych jak i niezależnych współpracujących z PZU. W grupie tej znajduje się™ FIRMA JASIAK. Nasz zakł‚ad spełnia najwyższe standardy techniczne i jakościowe. Wybór naszej firmy to gwarancja, tego że samochód zostanie naprawiony szybko i profesjonalnie. Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej potwierdza certyfikat wydany przez Dyrektora Oddział‚u Okręgowego PZU,AVIVA. Z usł‚ug warsztatów Sieci Naprawczej mogą… skorzystać‡ zarówno Klienci PZU,AVIVA jak i kierowcy poszkodowani przez osoby ubezpieczone w zakresie OC w PZU,AVIVA. Współ‚pracujemy również z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi m.in. - ERGO HESTIA S.A, TUiR WARTA S.A, UNIQA S.A I inne.

1. Co to jest Sieć‡ Naprawcza?

Sieć‡ Naprawcza to ok. 800 zakładów naprawczych w całej Polsce, zarówno autoryzowanych jak i niezależnych. Warsztaty te współpracują… z PZU S.A. na podstawie zawartych umów. Każdy z nich gwarantuje klientom PZU S.A. szybka i profesjonalną… naprawę™ uszkodzonego pojazdu. Do Sieci należą… tylko warsztaty spełniające wysokie wymagania techniczne i jakościowe.

2. A co z częściami zamiennymi? Czy używają… dobrych części›?

Do napraw stosowane są… części zamienne dostarczane przez renomowanych dostawców współpracujących z warsztatami gwarantujących wysoką… jakością‡.

3. Jak długo będę musiał/a czekać czekać na naprawę™?

Warsztaty z Sieci Naprawczej traktują… zlecenia naszych klientów priorytetowo. Konkretny termin poda Panu/i pracownik z wybranego warsztatu. Na pewno pojazd zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie z zachowaniem wszystkich norm i zaleceń„ producenta.

4. Czy mam jakąś› gwarancję™ na jakość‡ wykonanej naprawy?

Tak. Wszystkie naprawy wykonywane w zakładach należących do Sieci Naprawczej objęte są roczną gwarancją… wykonawcy.

5. Jak długo będę musiał czekać‡ na odszkodowanie?

Zgodnie z zasadami prawa PZU SA ma 30 dni na zlikwidowanie szkody z AC i OC. W przypadku, gdy są… niejasne okoliczności lub gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające (wewnętrznie lub zewnętrznie) to po wyjaśnieniu i zakończeniu postępowania, 14 dni od momentu złożenia ostatniego wymaganego dokumentu. Jednak część‡ niekwestionowana powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

6. Czy muszę™ być‡ obecny podczas oględzin pojazdu?

Nie.
a. Jeśli pojazd stoi w zakładzie należącym do Sieci Naprawczej proponuję™ zostawić‡ potrzebne dokumenty i kopie dokumentów, o których był‚ Pan poinformowany podczas zgłoszenia (dowód rejestracyjny, prawo jazdy, opis zdarzenia, szkic wypadku, mandat, polisę™ AC, oświadczenie sprawcy, upoważnienie do odbioru odszkodowania w zależności od rodzaju szkody), w biurze warsztatu. Dokumenty należy podpisać najpóźniej przed wypłatą odszkodowania,
b. Jeżeli pojazd stoi w zakładzie spoza SN – jest to wskazane.

7. Czy mogę™ dostać‡ lub wynająć pojazd zastępczy?

Wymaga to indywidualnego ustalenia, jednakże każdorazowo decyzję™ podejmuje jednostka likwidująca szkodę™.

8. Przewoził‚em w samochodzie telewizor/radio/CD/aparat fotograficzny itp. ale z pewnością nie znajdę™ rachunku jego zakupu. Wart był‚ 3500 zł‚. Czy dostanę peł‚ne odszkodowanie za niego?

Przedmioty przewożone w pojeździe (nie będące wyposażeniem pojazdu) nie są… obję™te ochroną… ubezpieczeniową… w ramach autocasco. W przypadku szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów (zniszczenie mienia np. aparatu) można uzyskać rekompensatę do wartości rzeczywistej zniszczonego mienia – pod warunkiem okazania zniszczonego sprzętu rzeczoznawcy PZU SA.

9. Ile mam czasu na stawienie się™ w Inspektoracie w celu przedstawienia dokumentów, których nie miał‚em w trakcie zgłaszania szkody?

Nie ma na to określonego czasu. Im wcześniej jednak zostaną… dopełnione wszelkie formalności, tym szybciej zostanie zakończony proces likwidacji szkody a co za tym idzie wypłata odszkodowania.

10. Jeśli nie będę mógł się stawić‡ na oględziny w umówionym terminie, to co mam zrobić‡?

Pan nie musi być osobiście obecny przy oględzinach. Jeżeli samochód nie może być udostępniony w umówionym terminie należy powiadomić wcześniej jednostkę likwidującą szkodę i umówić się na inny termin.

11. Nie chcę, aby oględziny mojego pojazdu wykonywali rzeczoznawcy z PZU SA. Proszę™ o oględziny niezależnego rzeczoznawcy.

PZU SA ma prawo żądać‡ przedstawienia pojazdu do oględzin własnym rzeczoznawcom. Klient może jednak powołać niezależnego rzeczoznawcę na własny koszt. Opinia taka będzie jednakże sprawdzana i weryfikowana przez rzeczoznawcę PZU SA.

12. Czy muszę™ naprawiać‡ samochód we wskazanym przez PZU SA warsztacie?

To zależy od klienta – ma on pełne prawo wyboru warsztatu. Jednak warsztaty należące do Sieci Naprawczej zostały wybrane ze względu na:
– wysoki poziom naprawy i obsługi klienta,
– naprawy przez nie wykonane mają roczną gwarancję™,
-za upoważnieniem klienta zakład może dokonać‡ rozliczenia naprawy bezpośrednio z PZU SA.

13. Jeżeli warsztat, który w tej chwili wybiorę™ nie spodoba mi się™, to czy mogę go zmienić‡? Kto pokryje ewentualne koszty związane z przeholowaniem go do innego zakładu?

Tak, może Pan zmienić‡ warsztat. Wszystkie sprawy z tym związane – w tym kwestię kosztów holowania – powinien Pan ustalić bezpośrednio z zakładem, do którego ma Pan zamiar zaprowadzić‡ samochód.