Coroczne, okresowe badania techniczne mogą być wykonywane wyłącznie w upoważnionych Stacjach Kontroli Pojazdów. Takim miejscem jest właśnie AUTO JASIAK. W obiekcie mieści się Stacja Kontroli Pojazdów wyposażona w certyfikowane urządzenia diagnostyczne firmy MAHA. Zapraszamy do naszej stacji Kontroli Pojazdów, która mieści się przy dogodnym szlaku komunikacyjnym.

Stacja Kontroli Pojazdów Auto Jasiak świadczy usługi w zakresie przeglądów rejestracyjnych i badań technicznych w poniżej wymienionych pojazdach :

 • A – motocykle i motorowery,
 • B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • T – ciągniki rolnicze,
 • c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • d – pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania określonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,
 • h – umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych.
532-121-213

Chcesz się umówić na wizytę lub masz inne pytania dotyczące naszej stacji kontroli pojazdów to zadzwoń do nas.

skp@autojasiak.pl

Jeśli jednak wolisz, możesz napisać do naszej wyspecjalizowanej obsługi klienta na specjalny adres mailowy.

Poniżej prezentujemy cennik badań okresowych:

50
 • MOTOROWER

62
 • MOTOCYKL

98
 • SAMOCHÓD OSOBOWY DO 3,5 t

161
 • SAMOCHÓD ZASILANY GAZEM

98
 • SAMOCHÓD OSOBOWY REJESTROWANY PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

62
 • CIĄGNIK ROLNICZY
Stacja kontroli pojazdów działa na podstawie zezwolenia Starosty Kępińskiego Nr 5/04 z dnia 07.12.2004 r. Posiadamy certyfikat Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie nr 2536/ITS z 14.10.2003 r.