Historia firmy

Firma JASIAK rozpoczęła swoją działalność‡ w 1967 roku, jej założycielem był Stanisław Jasiak. Od samego początku firma rozwijała się, poszerzała swą działalność, prowadziła usługi w zakresie mechaniki, blacharstwa, lakiernictwa pojazdowego, sprzedaży części zamiennych, mieszania lakierów i międzynarodowej pomocy drogowej. Do dnia dzisiejszego wyszkoliła ona ponad 100 uczni w zawodzie mechanik, blacharz, lakiernik.

Firma „JASIAK” 63-600 Kępno,ul. Młyńska 9a, tel. 0-62-78-22-736,
której założycielem był Stanisław Jasiak Jasiak związany z rzemiosłem samochodowym od 1967 r. Obecnie prowadzona jest przez synów Bogusława Jasiaka i Sławomira Jasiaka, którzy kontynuują tradycję rodzinną….

Firma wykonuje prace w zakresie mechaniki, blacharstwa, lakiernictwa pojazdowego, prowadzi Podstawową Stację …Kontroli Pojazdów, sklep części zamiennych Moto – Centrum, import – export, pomoc drogową….

Prawidłowo zbudowany wizerunek firmy oraz jej tożsamość przyczyniają się do osiągnięcia wielu sukcesów rynkowych.

Przy użyciu właściwych technik tworzenia wizerunku, firma jest w regionie postrzegana jako sprawdzony usługodawca, handlowiec i dobry partner dla wielu innych firm o podobnej strukturze działania.

1967

1967

Początek działalności

1992

1992

Właściciel dokonał‚ zakupu urządzeń„ – kabiny lakierniczej

1994

1994

Zakupiono system pomiarowy – rama pomiarową. Urządzenia te posiadały wysokie walory techniczne, a ich zastosowanie pozwoliło firmie na skrócenie czasu pracy i ewidentnie poprawiło jakość usług.

2003

2003

W związku ze śmiercią założyciela p. Stanisława Jasiaka w roku 2003 cała działalność została przejęta przez obecną firmę Jasiak i syna – Bogusława Jasiaka.

Poszerzyła ona swą działalność o stację™ Kontroli Pojazdów, prowadzi nadal ten sam zakres usług, szkoli uczniów, a klienci wciąż doceniają nasze doświadczenie, fachowość i zdobyte zaufanie od  początku działalności. Dziś można mówić, iż obecna firma jest firmą pokoleniową.

Obecnie

Obecnie

Firma JASIAK, jako firma działająca w branży samochodowej, wykorzystuje w swojej pracy wiedzę, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt i urządzenia. Obecnie firma wykorzystuje w pełni dostępne zasoby zarówno ludzkie jak i techniczne. W związku z powiększeniem grona odbiorców oraz wraz z potrzebami inwestycyjnymi firmy, konieczne jest stworzenie warunków pozwalających na zwiększenie wydajności, jakości oraz podjęcie współpracy z nowymi klientami. W Polsce działa szereg firm w branży mechaniki i diagnostyki samochodowej, rosnąca wciąż  konkurencja wymusza do ciągłego podnoszenia standardu oferowanych usług oraz unowocześnienie stosowanych technologii.

Plany

Obecnie planowany projekt inwestycyjny zakłada zakup elektronicznego urządzenia pomiarowego, podnośnika czterokolumnowego i monitoringu olejowego oraz ekologicznego pieca CO. Decyzja o realizacji inwestycji podjęta została w związku z potrzebą… wprowadzenia innowacji procesowej. Usługi oferowane przez firmę są… znane w Polsce od kilkunastu lat. Potrzeby firmy dyktowane są… przez odbiorców usług, to oni wymuszają jakość‡ i rodzaj usług oraz sposób ich świadczenia. Po realizacji projektu możliwa będzie zamiana procesu technologicznego, co pozwoli firmie na kompleksową usługę™ klientów na najwyższym europejskim poziomie. Dzięki nabyciu nowego sprzętu, spowoduje wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym. Poszerzenie oferty asortymentowej, podwyższenie jakości oferowanych usług - możliwe dzięki realizacji inwestycji - zaowocuje zwiększoną liczbą realizowanych zleceń„ i polepszeniem wizerunku firmy u odbiorców, zarówno tych dotychczasowych, jak i nowych, którzy pojawią się po zakończeniu projektu. Zakup nowoczesnego elektronicznego urządzenia pomiarowego wraz z niezbędnym do jego uruchomienia sprzętem komputerowym spowoduje zwiększenie potencjału technologicznego i produkcyjnego, dzięki czemu wnioskodawca będzie w stanie zaoferować‡ swoim klientom profesjonalne usługi. Kompleksowa realizacja projektu inwestycyjnego pozwoli wnioskodawcy na poprawę™ pozycji konkurencyjnej nie tylko na rynku regionalnym, na którym dotychczas działał‚, ale pozwoli również wyjść na rynek całego województwa.

Zdjęcia