Coroczne, okresowe badania techniczne mogą być wykonywane wyłącznie w upoważnionych Stacjach Kontroli Pojazdów. Takim miejscem jest właśnie AUTO JASIAK. W obiekcie mieści się Stacja Kontroli Pojazdów wyposażona w certyfikowane urządzenia diagnostyczne firmy MAHA. Zapraszamy do naszej stacji Kontroli Pojazdów, która mieści się przy dogodnym szlaku komunikacyjnym.

Stacja Kontroli Pojazdów Auto Jasiak świadczy usługi w zakresie przeglądów rejestracyjnych i badań technicznych w poniżej wymienionych pojazdach :

A – motocykle i motorowery,

B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

T – ciągniki rolnicze,

c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d – pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania określonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

h – umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych.

 

Cennik badań okresowych:

motorower – 50,00 zł
motocykl – 62,00 zł
samochód osobowy do 3,5 t – 98,00 zł
samochód zasilany gazem – 161,00 zł
samochód osobowy rejestrowany po raz pierwszy w Polsce – 98,00 zł
ciągnik rolniczy – 62 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury jeżeli badanie zakończone jest wpisem terminu następnego badania do dowodu rejestracyjnego pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł. Przyjmujemy płatności kartami debetowymi i kredytowymi.

Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja kontroli pojazdów działa na podstawie zezwolenia Starosty Kępińskiego Nr 5/04 z dnia 07.12.2004 r. Posiadamy certyfikat Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie nr 2536/ITS z 14.10.2003 r.